Cursuri Sesiunea III

favicon Modul I
Curs 5 : Polipii intestinali de la endoscopie la clasificarea morfopatologica, imunohistochimica si moleculara – Dr. Gabriel Becheanu

favicon Modul II
Curs 5 : Peer Review – Dr. Mihail Hinescu

favicon Modul III
Curs 5 : Particularități etice ale cercetării biomedicale – Emanuel Socaciu

favicon Modul IV
Curs 5 : Aspecte constitutive ale fenomenului comunicarii – Dr. Dan Anton Vasiliu

favicon Modul IV
Curs 5 si 6 : Managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă – Lector Ioana Derscanu

favicon Modul I
Curs 6 : Introducere în GENOMICĂ – aplicații medicale – Dr. Emilia Severin

favicon Modul II
Curs 6 : Modulul de metodologia publicarii – Dr. Mihail Hinescu

favicon Modul III
Curs 6 : Norme etice internaţionale ale cercetării ştiinţifice – Dr. Cristian Curcă