Despre Proiect

  • Durata proiectului: 18 luni
  • Bugetul proiectului
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 13.031.065 lei, din care asistența financiara nerambursabilă la FSE: 12.767.837 lei.

 

  • Obiectivul general al proiectului
Dezvoltarea resurselor umane – 78 doctoranzi și 28 postdoctoranzi – din Regiunile de Dezvoltare București-Ilfov și Vest, pentru cercetare de excelență în domeniile sănătate și biotehnologii, în cadrul unui consorțiu multiregional.
Cei 106 membri ai grupului țintă vor avea acces extins la tehnologii si diferite resurse metodologice si materiale, la retele, la instrumente si solutii software și la resurse de formare esențiale pentru activitatea lor de cercetare.
Proiectul contribuie la imbunatatirea abordarii problemelor majore in domeniul stiintei si cercetarii, sprijinind explorarea domeniilor de cercetare emergente, cu potential impact asupra evolutiei stiintifice, contribuind inclusiv la avansarea frontierelor stiintifice existente.