Sesiunea IV

favicon Modul 1

Modul I Curs 7 p1 – Dr.Cristiana Tanase

Modul I Curs 7 p2 – Dr. Monica Neagu

Modul I Curs 7 p3 – Dr. Carolina Constantin

Modul I Curs 8 p1 – Dr. Alexandru Corlan

Modul I Curs 8 p2 –  Dr. Tanase Criatiana

 

 

favicon Modul 2

Modul II Curs 7 p1 Dr. Cristiana Tanase

Modul II Curs 7 p2 Dr. Monica Neagu

Modul II Cursul 8 Conf. Sanda Cretoiu

 

favicon Modul 3

Modul III Curs 7 Prof. Valentin Muresan

Modul III Curs 8 Prof. Cristian Curca

 

favicon Modul 4

Modul IV Curs 7 Prof. Dan Anton Vasiliu

 

favicon Modul 5

Modul V Curs 7 si 8 Ioana Derscanu